Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenie domu w budowie

Produkt skierowany jest dla osób, które posiadają nieruchomość w trakcie budowy. Ubezpieczenie domu w budowie chroni mury i stałe elementy, także sprzęt budowlany od ognia i innych zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia rozszerzyć można również o kradzież z włamaniem i dewastację.

Ubezpieczenie domku letniskowego

Za domek letniskowy uznaje się zamieszkiwany czasowo budynek, który służy celom rekreacyjnym. To także budynki na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej. Ubezpieczenie domu letniskowego obejmuje stałe elementy i mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia rozszerzyć można o ochronę przed szkodami powstałymi w wyniku kradzieży z włamaniem i rozboju.

Call Now Button