Ubezpieczenia Komunikacyjne

OC komunikacyjne

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003r.

Autocasco

Autocasco (AC) to nieobowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, które chroni Twój samochód. Dzięki niemu możesz uzyskać odszkodowanie, kiedy to Ty spowodujesz wypadek, Twoje auto zostanie skradzione lub zniszczone np. przez powalone drzewo czy nieznanego sprawcę. AC ma różne zakresy, dlatego przed jego wyborem należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Mini casco

Ubezpieczenie minicasco, nazywane również MINI AC, to oferta ochrony tożsama w zasadach działania z ubezpieczeniem Autocasco (AC), ale obowiązująca w ograniczonym zakresie. Minicasco to dobrowolne ubezpieczenie, a więc niewymagane ustawowo, które gwarantuje finansowe wsparcie w momencie utraty lub uszkodzenia pojazdu, celem zakupu nowego lub przywrócenia stanu sprzed powstania szkody. Zakres ochrony, to głównie kradzież samochodu, wandalizm i kradzież wyposażenia, szkoda całkowita, żywioły czy uszkodzenia powstałe na skutek nagłego zderzenia pojazdu ze zwierzęciem znajdującym się na drodze.

NNW

Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem, takich jak: zwrot kosztów leczenia, kwestie całkowitego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Assistance

Pomoc w przypadku stłuczki pojazdu lub jego awarii czy kradzieży. Najczęściej assistance proponuje pomoc w postaci odholowania uszkodzonego pojazdu do wskazanego warsztatu. Bardziej rozbudowane produkty (najczęściej dodatkowo płatne) zapewnią: auto zastępcze na czas naprawy pojazdu; naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia; nocleg ubezpieczonych; kontynuowanie podróży, dowóz paliwa, wymiana koła czy żarówki.

Szyby

Ubezpieczenie to pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej. Ubezpieczenie można kupić zarówno do ubezpieczenia OC jak i AC. Szkoda na szybie nie powoduje utraty zniżki ale trzeba pamiętać, że szyby są dobrej klasy zamiennikami.

Ochrona zniżek

Ochrona zniżek OC czy AC, to dodatkowa usługa, którą można wykupić zarówno w ubezpieczeniu OC jak i AC. Posiadanie jej sprawia, że nawet jeśli z Twojej winy dojdzie do kolizji, wypadku lub innej szkody na drodze, zdarzenie to nie wpłynie na wypracowane przez Ciebie zniżki. Warto jednak podkreślić, że ochronę zniżek OC oferuje niewiele towarzystw ubezpieczeniowych, a te, które ją oferują, pozwalają na zachowanie zniżek wyłącznie w przypadku pierwszej kolizji czy szkody.

Ochrona prawna

Pomoc, która zapewni wsparcie w przypadku pojawienia się problemów natury prawnej, związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. Niezależnie od tego, czy spowodowałeś wypadek, wykroczenie drogowe, czy zatrzymano Twoje prawo jazdy, towarzystwo ubezpieczeniowe zapewni Ci dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej.

Zielona karta

Ubezpieczenie Zielona Karta chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Ubezpieczenie Zielona Karta jest wymagana, jeśli wybieramy się do: Albanii, na Białoruś, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Maroko, Mołdawii, Macedonii, Rosji, Tunezji, Turcji lub na Ukrainę.

Call Now Button